31

Керівництво з управління ризиками під час зберігання та транспортування органічної продукції

Органічний ринок у світі швидко зростає. Попит, що стабільно росте,  заохочує  виробників  та  інших  гравців  ринку  ініціювати чи  поглиблювати  діяльність  в  галузі  виробництва  органічної сировини та органічних харчових продуктів. 
Тим  часом  ланцюги  постачання  органічної  продукції  стають довшими, більш складними та розгалуженими. Україна, наділена великими площами земель сільськогосподарського призначення, а також чудовими природними умовами, має гарний потенціал стати  однією  із  провідних  країн-постачальниць  органічної продукції у світі. Забезпечення відсутності в продукції з України залишків  заборонених  речовин  є відповідальністю  і  викликом для всіх органічних операторів у ланцюгу постачання органічної продукції. 
За даними сертифікаційних органів, які працюють в Україні, в 2016 році забруднення продукції під час зберігання та транспортування стало найрозповсюдженішою причиною порушень, виявлених в органічній продукції в Україні, імпортованої до ЄС.
Використовуючи  цю  інформацію  як  відправну  точку,  в  цій  публікації  представлена практична  інформація  та  поради  щодо  уникнення  забруднення  продукції.  Під  час підготовки цієї публікації була зібрана актуальна інформація та практичний досвід різних експертів  з  органічного  виробництва  (експортерів,  представників  сертифікаційних органів,  місцевих  та  міжнародних  консультантів).  Ці  настанови  дають можливість експортерам і імпортерам органічної продукції краще зрозуміти основні ризики, пов’язані з процесами післяврожайної обробки органічної продукції. Також в цій публікації містяться рекомендації щодо оцінки ризиків та того, як убезпечити ланцюги постачання органічної продукції шляхом запровадження ефективної системи управління ризиками в органічному виробництві як частини загальної системи управління якістю.