31

Нова стратегія швейцарського співробітництва з Україною на 2015-2018 роки

Результати, досягнуті в сільськогосподарському секторі, зазначаються як особливо перспективні, оскільки сільське господарство є одним із небагатьох секторів економіки, який неухильно зростає протягом останніх кількох років і має потенціал до залучення іноземних інвестицій. Завдяки комплексним заходам із розбудови потенціалу, українські виробники змогли вийти на нові ринки. Зокрема відмічається стрімке збільшення експортного ринку органічних продуктів, а в Карпатському регіоні успішне запровадження інноваційного підходу до створення регіональної торгової марки.
 
Серед стратегічних напрямків і пріоритетів на 2015-2018 роки, таких як врядування та відновлення миру, охорони здоров’я, сталого використання енергоресурсів та міського розвитку, у напрямку економічного розвитку відбуватиметься подальше зміцнення приватного сектора, зокрема, малих і середніх підприємств шляхом нарощування потенціалу, доступу до фінансування та розширення обсягів ринку. Заходи з розширення обсягів ринку аграрними малими та середніми підприємствами можуть включати зміцнення конкурентоспроможності останніх завдяки сертифікованому органічному виробництву, шляхом стимулювання експорту за рахунок визначення та застосування нових стандартів, а також сприяючи виходу на ринки шляхом участі в міжнародних виставках.
 
Джерело: FiBL