31

Where to buy

Region/Locality:

Vostorg

Klochkovaks str., 173, Kharkiv city, (057) 766-77-00

Vostorg

Moskovskiy av., 274v, Kharkiv city, (057) 766-77-01