31

«ОРГАНІЧНИЙ» ЗАКОН В ДІЇ

Активний розвиток органічного чи біологічного, як його називають у різних країнах світу, виробни-цтва розпочався на початку 1970-х років. В Україні активна фаза розвитку настала в середині 2000-х. Тоді ж було прийнято рішення про застосування саме терміну «органічний». Як би не ставились до нього скептики, але саме цей термін в українській мові найкраще відображає зміст цього поняття. А йдеться саме про натуральне та природне вироб-ництво, що не містить шкідливих для людини речо-вин і бережно ставиться до природи.
У 2007 р. в Україні почалась робота над першим законопроектом про органічне виробництво, в тому ж році його було прийнято в першому чи-танні. До 2013 р., коли прийняли закон «Про ви-робництво та обіг органічної сільськогосподар-ської продукції та сировини», у Верховній Раді побувало чимало версій цього закону, та за цей час змінилось органічне законодавство Європей-ського Союзу, на яке спирались розробники про-екту. А внесені поправки в 2015 р., внаслідок під-писання Угоди про асоціацію, змусили знову замислитись про його оновлення. Фактично, вступивши в силу, закон так і не почав діяти.
Робота над новим законопроектом про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу й маркування органічної продукції розпоча-лась улітку 2015 р. Завдяки спільним зусиллям спе-ціалістів Міністерства агарної політики та продо-вольства України, Держпродспоживслужби, Ко-мітету аграрної політики Верховної Ради та інших експертів органічного ринку (операторів і громад-ських організацій) уже наприкінці 2016 р. законо-проект було зареєстровано у Верховній Раді.
Законо максимально наближений до чинного законодавства Європейського Союзу, прийнятий Верховною Радою 10 липня 2018 року та підписаний Президентом.

Закон набрав чинності 2 серпня 2018 року та вводиться в дію з 2 серпня 2019 року.
Що очікує виробників, новели закону, маркування продукції та інше в статті за посиланням.